Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

www.caycumaemlak.org alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.caycumaemlak.org internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak, üyelik sözleşmesi dahilinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "www.caycumaemlak.org"u kullanmaktan vazgeçiniz.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "ÇAYCUMA EMLAK Veritabanı", "ÇAYCUMA EMLAK Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "ÇAYCUMA EMLAK"ın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "ÇAYCUMA EMLAK"e ait ve/veya "ÇAYCUMA EMLAK" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "ÇAYCUMA EMLAK" hizmetlerini, "ÇAYCUMA EMLAK" bilgilerini ve "ÇAYCUMA EMLAK"ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "ÇAYCUMA EMLAK"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "ÇAYCUMA EMLAK" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ÇAYCUMA EMLAK"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "ÇAYCUMA EMLAK" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "ÇAYCUMA EMLAK"; "ÇAYCUMA EMLAK" hizmetleri, "ÇAYCUMA EMLAK" bilgileri, "ÇAYCUMA EMLAK" telif haklarına tabi çalışmaları, "ÇAYCUMA EMLAK" ticari markaları, "ÇAYCUMA EMLAK" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"ÇAYCUMA EMLAK", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “www.caycumaemlak.org”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "ÇAYCUMA EMLAK"ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ÇAYCUMA EMLAK'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "ÇAYCUMA EMLAK" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.